Yükleniyor

Rezervasyonlar
Ön ödemesiz rezervasyon yapılmamaktadır. Rezervasyonlar, kullanılacak mevcut oda kontenjanlarına göre yapılır. Otelin önemli nedenlerden dolayı rezervasyonları reddetme hakkı saklıdır. Ödemeler, kural olarak peşin ödenir; Ödeme şekilleri nakit, Havale/EFT veya Kredi Kartı
ile gerçekleşebilir.

Varış ve Yola Çıkma Tarihleri

Tesisimize sorunsuz bir şekilde giriş yapmanız gerekçesiyle, öğlen saat 14.00’den itibaren giriş yapmayı planlayınız. Saat 20.00’a kadar giriş yapılmaz ve oteli daha sonra geleceğine dair bilgilendirmezse, bu durumda otel odayı bir başkasına satmaya hakkına sahiptir. Konuklar, otelden ayrılacakları gün, saat 12.00’a kadar odayı boşaltmak ve hesaplarını ödemek zorundadırlar. Odadan geç çıkma durumda bir (1) gecelik konaklama bedeli uygulanır.

Fiyatlar

Bütün fiyatlar, güncel oda durumuna, kişi sayısına ve rezervasyon tarihine göre değişir.

İptal Etme

Konuk otelimize gelmeden evvel rezervasyonu iptal ederse, rezervasyon gerçekleşmesi için gönderilen kapora iade edilmez. Konuk ölüm, hastalık vb. nedenleri hariç iptal ederse, 3 (üç) günlük konaklama bedeli iade edilmez.

Oda Değiştirme

Melek Apart Hotel özel durumlar haricinde (örneğin Engelli vb.) odaları özel isteğe göre rezerve etmemektedir. Oda durumuna göre konuğa en uygun oda rezerve edilir. İptal durumunda kapora iade edilmemektir.

Reddetme Hakkı

Otele gelen bir konuğun alkolün etkisinde bulunması ya da uyuşturucu kullanması, uygunsuz
giyinmesi veya kabul edilemez bir biçimde davranması gibi durumlarda, otel yönetimi konuğun otele girmesini ve otelde konaklamasını reddedebilir.

Rahatsız Edilme

Eğer konuklardan biri huzuru bozacak, diğer konukları, otel personelini kızdıracak, incitecek ya da kabul görmeyecek bir davranıştı bulunursa, bu durumda otel bu konuğun otelden ayrılmasını isteme hakkında sahiptir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, herhangi bir para iadesi yapılmaz.

Otel Mevzuatları

Konuklar, oteldeki geçerli uygun hüküm ve usullere, özellikle sağlık ve güvenlik hükümlerine, yasal kayıt ve bildirim hükümlerine uymak zorundadır. Otelde evcil hayvan bulundurmaya bir seferlik temizlik ücreti karşılığında müsaade edilir. 14 yaş altındaki çocuklar her zaman yetişkin bir konuğun denetiminde olmalıdır.

Değerli Eşyalar

Üzerinde kıymetli eşyalar bulunan konuklar bunları otelin kasalarında (ücretli) muhafaza edebilirler. Bu kasalarda bulunmayan değerli eşyaların kaybolması veya zarar görmesinden otel kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıp, Sorumluluk vb.

Konuklar, sahip oldukları eşyaların kaybolması veya zarar görmesi durumunda yetkili personele
veya otelin diğer çalışanlarına zaman geçirmeden bildirmekle yükümlüdür. Konukların personele ait alanlara girmeleri yasaktır. Dışarıdan misafiriniz gelecek olursa, resepsiyona bilgi verme zorunluluğu vardır. Otel, hiçbir şekilde belirtilen alanlarda ortaya çıkabilecek, konukların yaralanması, sağlığı, sahip oldukları eşyaların kaybolması veya zarar görmesinden sorumlu değildir. Konukların yaralanmaları, sağlık problemlerinin otelin ihmalkarlığından kaynaklandığı durumlarda otel kendi sorumluluğundan kaçmayacaktır. Konukların araçlarında meydana gelebilecek kayıp ya da zararlarda otel hiçbir şekilde sorumlu değildir.Oteldeki konuğun davranışlarından kaynaklanan kayıplar, zararlar ya da ihlaller, yaralanmalar ve sağlıktaki sorumluluk konuklara aittir. Ancak otelin büyük ihmali ya da kasıtlı davranışından kaynaklanan böylesi kayıplar ve zararlar istisnai durumları teşkil eder. Şayet ihmal ya da gecikmeler otelin kontrolü dışındaki sebeplere, özellikle savaşlara, savaş tehlikesine, sivil ya da siyasi çatışmalara ya da kargaşalara ya da ayaklanmalara, doğal afetlere, yangınlara, bulaşıcı hastalıklara, fırtına ve kasırgalara, (tehlike arz eden ya da gerçek olan) terör eylemlerine, askeri eylemlere, hükümet ya da makamlar tarafından yürütülen eylemlere, iş çatışmalarına, mücbir sebeplere, elektrik şebekesinin kesilmesine ya da uçakların durmasına, dışarıdan yerine getirilecek hizmetlerin ya da ikmallerin zarar görmesine ya da benzeri durumlara dayanıyorsa, bu durumda otel sözleşme gereğince yükümlülüklerini yerine getirmekle ilgili aksaklık ve gecikmeler için hiçbir şekilde sorumlu değildir.