Yükleniyor

Melek Apart Hotel | Fethiye
Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti
Foça Mahallesi
Yerguzlar Caddesi No 92
48300 Fethiye | Muğla

Irtibat
Tel.: + 90 (252) 613 30 18
E-Mail: info [at] melekapart.com

Disclaimer
Tasarım | Dizayn | Programlama Samet & Sermet AĞARTAN
Tüm metinlerin ve resimlerin hakları saklıdır.


İçeriksel sorumlu gereğince § 10 madde

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

Her Hakkı Saklıdır ©

Bu Web Sitesi ve tüm sayfaları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti aittir. Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.Internet sitesinde bulunan hiçbir bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Sorumluluk Muafiyeti
Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
Bu internet sitesinde yer alan bilgi, rapor, gözlem, tahmin, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu internet sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti sorumlu tutulamaz.,

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. Bu bilgiler doğrultusunda, Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir. Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti, Web Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Ziyaretçi Bilgileri
Sitemiz herhangi bir kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir incelenebilir. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, ziyaretçilere ait bilgiler Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti tarafından güvenli biçimde saklanmaktadır.

KVKK
ZİYARETÇİLERİMİZ VE MİSAFİRLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİNİŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A) Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Otelimizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Melek Apart Hotel Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.
B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve misafirlerimize sunulmuş olan hizmetlerimizden ve internet erişim imkanından faydalanmanız, erişim kayıtlarının yönetimi, kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 1774 sayılı kimlik bilgilerinizin resmi makamlara bildirilmesi amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilecektir.
C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanuna uygun şekilde aktarılabilecektir.
D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz otelimiz tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Elektronik veya kâğıt ortamında kayıt edilmek vasıtası ile Şirketimiz içinde internete erişiminiz vasıtasıyla ( Log Kayıtları) , kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilgileriniz üzerinden, sözlü olarak veya otelimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
E) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Melek Apart Hotel – Küpler Turizm Tic. Ltd. Şti Web Sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©